Svenska Fotbollsförbundet antog den 25/3 en krisplan för förbundets tävlings/träningsverksamhet och gav samtidigt rekommendationer för distriktens dito. Där ges ganska klara direktiv hur man tycker att Sverige ska agera i en tid där smittspridning pågår och förmodligen inte kommer att minska inom en snar framtid. Några utdrag från krisplanen är viktiga att ta fram och tänka extra på.


Man har också, efter att ha vägt samman de synpunkter som inkommit från bl.a. SvFF:s distriktsförbund och intresseorganisationerna, strävat efter tydlighet och enhetlighet i de åtgärder som nu ska verkställas och kommuniceras.
Det är viktigt att hålla igång de organiserade idrottsaktiviteterna och föreningslivet.
SvFF delar Folkhälsomyndighetens syn och uppmuntrar lokalt idrottande som inte inbegriper resor, men att till varje pris genomföra en traditionell tävlingsverksamhet för seniorer som också innebär resor inom landet är inte lika viktigt. Hälsa kommer alltid före tävling.

SvFF:s styrelse vill dock betona vikten av att svensk fotboll håller ihop och att vi så långt som möjligt upprätthåller en gemensam linje, även i fråga om distriktsverksamheten.

När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus.

Sedvanlig lokal träningsverksamhet och träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom.

Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som träder i kraft den 29 mars 2020, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening. Enligt Polismyndigheten ska i begreppet "deltagare" inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

Med ovanstående riktlinjer i fokus har Dalslands FF kommit överens om följande gällande distriktets verksamhet:

Alla tävlingsserier Div. 5, 6 och 7 Herrar samt Div. 4 Damer skjuts upp på samma sätt som SvFF:s lägre förbundsserier: Div.1,2,3 Damer samt Div.2, 3 ,4 Herrar.

Dessa serier spelas som enkelserier och startar i juni med höstomgångens spelordning som tävlingsgrundande. Ett fast datum i juni måste vara flexibelt då de olika serierna beroende på antalet lag ej blir samma.

Serierna spelas och avslutas med kvalspel som synkroniseras i enlighet med SvFF:s kvalspelför förbundsserierna.

Observera att Div.7 Herrar redan är lottad som en enkelserie där vi skjuter fram matchstarten tills i augusti. Serien lottas inte om utan datumen på matcherna flyttas bara framåt.

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.

Div. 4 pojk & flick (13–14 år) serierna spelas som planerat, mer info kommer kort från
DFF: s TK.

P15, P16 och F15 (gemensamma serier med Bohuslän) är redan lottade som enkelserier där vi skjuter fram matchstarten tills i juni och slopar det tänkte slutspelet. Serien lottas inte om utan datumen på matcherna flyttas bara framåt.

DM för senior pausas när gruppspelet är färdigspelad 4 april 2020 och fortsätter med slutspelet längre fram. Tidigare regler gäller om förening inte vill delta utan lämna WO. Ingen straffavgift utgår.

Här kommer deltagande lag få information vad som kommer att gälla.

Planerade ungdoms DM för junior skjuts framåt och kan starta längre fram.

Motionsfotbollen bjuder inte in till sammandrag under våren utan skjuts fram till mitten av augusti.

Lokala cuper som sanktionerats av förbundet ställs in fram till 1/8-2020, vi följer Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer, alltså ej över 50 personer.
Lokala träningsmatcher kan spelas på alla nivåer om de följer Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. Dalsland, har beslutat att inte tillåta träningsmatcher där man bokar motstånd över Distriktsiktsgräns, pga. smittorisk, gäller fr.o.m. 30 mars 2020.

Här är viktigt att betona skillnaden mellan tränings- och tävlingsmatch.
En träningsmatch kan ställas in utan större konsekvenser. Det är inte förhållandet med en tävlingsmatch samt så ställs inte samma krav på en träningmatch som på en tävlingsmatchprestationsmässigt.

För lag anmälda utanför distriktet gäller samma som för träningsmatcher. Lag som anmält sig utanför avvaktar DFF (Värmlands FF) beslut om att spela där. Gäller ej Spelet i Bohuslän där beslut redan är taget.

DFF Tävlingskommitté kommer återkomma inom kort med upplägg, omgångstart mm för respektive serie på senior och ungdom.
Reservationer för eventuella ändringar kan komma att ske pga. nya restriktioner.
Måndag den 30 mars 2020

Dalslands Fotbollförbund 

Styrelse & Tävlingskommitté